Biểu tượng . (Nguồn: Getty Images) Ngày 19/9, Google - công ty con của tập đoàn Alphabet - thông báo công cụ chatbot Bard sẽ có khả năng xác minh tính chính xác của câu trả lời và phân tích dữ liệu Google cá nhân của người dùng trong bối cảnh “đại gia” công nghệ này đang nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ về công nghệ (AI) tạo sinh như ChatGPT.
Trong khi đang tìm cách cạnh tranh trong cuộc đua về AI, Google triển khai Tiện ích mở rộng của Bard, giúp người dùng có thể nhập dữ liệu của họ từ các sản phẩm khác của Google.
Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Bard tìm kiếm các tệp tin c...

READ MORE

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.