Ảnh minh họa. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN) Chiều 19/9, tại Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua các nghị quyết về việc bổ sung các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và của các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế thành phố vào Kế hoạch Đầu tư Công Trung hạn Giai đoạn 2021-2025 và Giai đoạn 2025-2030 với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố.
Ba bệnh viện đa khoa khu vực đang xây dựng cơ sở hạ tầng mới đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận thông qua các dự án mua sắm trang thiết bị.
Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa ...

READ MORE

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.